A Tőzsde vezérigazgatójának 207/2019. sz. határozata a Takarék Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott határozatban nevesített jelzáloglevelek 2019. június 26. napjával történő tőzsdei bevezetéséről.