A Tőzsde vezérigazgatójának 397/2018. sz. határozata a Takarék Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott FJ20NV03 jelzáloglevelek mennyiségének csökkentéséről, 2018. december 7-i hatállyal