A Tőzsde vezérigazgatójának 137/2019. számú határozata az OTT-ONE Nyilvánosan Működő Részvénytársaság törzsrészvényeinek Részvények Standard kategóriába történő átsorolásáról, 2019. május 16-i hatállyal