Tájékoztató arról, hogy a részvénykönyvet az igazgatóság vezeti és tájékoztatás a törzsrészvények tulajdonosairól.