II. - Tájékoztatás - Vezetői feladatokat ellátó személyekkel szoros kapcsolatban álló személyek bejelentései Tpt.61.§, MAR 19. (2023.05.26.)