A kedvezményezett neve

Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

A projekt címe

KKV szektor hatékonyságának növelése elsősorban tőzsdei bevezetést szolgáló intézkedések biztosítása révén

A szerződött támogatás összege

1 307 000 000 Ft

A támogatás mértéke

80,83%

infoblokk_kedv_final_CMYK_ERFA.jpg

Tevékenység típusa Támogatás mértéke
Első Projektelem a)-f) és Ötödik Projektelem a-b) pontok 100%
Első Projektelem g) pont (nemzetközi képzési program) és Hatodik Projektelem (ESG értékelési módszertan pilot támogatása a kiválasztott KKV-k körében): Célcsoport részére továbbutalandó csekély összegű (de minimis) támogatási kategória alapján 100%
Második Projektelem (Tőzsdei felkészülés támogatása): Célcsoport részére továbbutalandó támogatások, kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatási kategória alapján 50%
Harmadik Projektelem (Zöld finanszírozáshoz kapcsolódó szakértői szolgáltatások): Célcsoport részére továbbutalandó támogatások, csekély összegű (de minimis) vagy kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatási kategória alapján Csekély összegű (de minimis) támogatási kategória alapján: 100% Kis- és középvállalkozás részére tanácsadáshoz nyújtott támogatási kategória alapján: 50%
Negyedik Projektelem (ESG képzés): Célcsoport részére továbbutalandó támogatások, csekély összegű (de minimis) vagy képzési támogatás támogatási kategória alapján Csekély összegű (de minimis) támogatási kategória alapján: 100% Képzési támogatás támogatási kategória alapján: maximum 70%A projekt tartalmának bemutatása

A projekt megvalósítása a kkv-k külső finanszírozási helyzetének javítását célozza a hosszú távú gazdasági növekedés alapvetéseként. Kiemelten fontos a termelőkapacitások, valamint a munkahelyek megőrzése és gyarapítása, a gazdasági versenyképesség növelése.

Helyzetelemzésen alapuló megállapítás szerint a hazai kkv-k túlzott módon fordulnak hiteltermékek és a vissza nem térítendő támogatások irányába, amikor külső finanszírozást keresnek. Ezen tény leginkább a vállalkozások pénzügyi ismereteink, pénzügyi tudatosságának hiányára vezethető vissza. Megállapításra került, hogy a kkv-k nem szívesen alkalmaznak olyan külső finanszírozási formát, melynek következtében tulajdonrészt vagy akár irányítási jogot lenne szükséges biztosítaniuk. A tőzsdei finanszírozást a kockázati és magántőkebefektetésnél is kevesebb vállalkozás választja. a tőzsdei finanszírozás esetében gondot jelentenek a tőzsdére lépés követelményei, illetve az abból eredő előnyök ismeretének hiánya, továbbá tény, hogy a tőzsdei bevezetés magasan erőforrás igényes. Míg a bevezetéssel járó hasznok csak később jelentkeznek. Ezen problémák megoldására kíván a Budapesti Értéktőzsde Zrt. megoldást kínálni többlépcsős programjával a kkv-k részére.

A projekt stratégiai célja a magyarországi kkv-k versenyképességének javítása, további fejlődésük elősegítése, az arra alkalmas kkv-k külső finanszírozási portfoliójának tőkeági finanszírozás valamint a társadalmi és környezettudatos befektetések irányába történő terelésével. A projekt közvetlen célja a szemléletformáló, stratégiai, vállalatfinanszírozási, ESG képzés és tanácsadás, valamint zöldfinanszírozási fókuszú tanácsadási program megvalósítása, valamint a transzparens tőzsdei működés felé nyitott vállalkozások esetében azok tőzsdei felkészülésének szakmai támogatása.

A projekt hat fő projektelemből áll:

1. Az első programelem keretében kétéves, nemzetközi standardoknak megfelelő, magas színvonalú vállalkozásfinanszírozási képzés kerül biztosításra az arra jelentkező és kiválasztott vállalatok, illetve azok vezetői részére.

2. Tőzsdei felkészülést segítő mentor program:  A tőzsdei felkészülést segítő mentor program a vállalkozások egyedi igényeihez igazodik. A tanácsadási feladatokat kijelölt és minősített tanácsadók végzik, a BÉT kiválasztja és felügyeli az igénybe vett szakértői szolgáltatások nyújtóit és a szolgáltatások tartalmát, továbbá támogatás közvetítőként biztosítja a szükséges forrást a bevont vállalkozások számára

3. Zöld finanszírozáshoz kapcsolódó igénybe vett felkészítő szakértői tanácsadás: A harmadik projektelem keretében lehetőséget teremthetünk a zöld finanszírozási formák szélesebb körben való megismerésére. A klímaváltozás kockázatainak felismerése, pénzügyi rendszerbe való internalizálása, a zöld beruházások felpörgetése, kiemelt szerepet kell, hogy kapjanak. A zöld kötvények lényegében elősegítik a környezetbarát beruházások felé irányuló tőkeáramlást és ezáltal a hosszú távú faktorokat figyelembe vevő, hatékony tőkeallokációt. A zöld finanszírozáshoz kapcsolódó igénybe vett felkészítő szakértői tanácsadás és SPO (Second-Party Opinion) vélemények támogatásával, lehetőség nyílik a zöld pénzügyi termékek szélesebb körben való megismerésére, kibocsátásuk révén, lehetővé válik, egy új, társadalmilag rendkívül előnyös, a direkt üzleti célon túlmutató, de hosszabb távon üzletileg fenntartható aspektus megjelenésére egy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírban.

4. Egynapos, magas színvonalú ESG-képzés, ESG képzésre alkalmas tanácsadók körének kiválasztása: A negyedik projektelem keretében egynapos, magas színvonalú képzés kerül biztosításra az arra jelentkező és kiválasztott vállalatok, illetve azok vezetői és munkavállalói részére. A projektelem végrehajtása során a BÉT kiválasztja az ESG képzésre alkalmas tanácsadók körét, majd delegálja a képzési feladatokat a tanácsadói kör számára.

5. Az ötödik projektelem keretében, a BÉT ESG-módszertan előkészítése érdekében megtörténik a nemzetközi szinten már alkalmazott módszertanok áttekintése, a releváns adatbázisok összegyűjtése, integrálása, valamint szemléletformáló workshopok kerülnek megrendezésre. A workshopok megvalósításában a BÉT által akkreditált ESG-tanácsadói kör vesz részt. A tevékenység keretében egy informatikai alapú adatbázis is létre jön a materialitási mutatókkal, illetve KPI, KRI indikátorokkal, a projekt keretében beszerzett adatbázisok és a pilot (hatodik projektelem) során begyűjtött adatok segítségével.

6. A hatodik projektelem lényegében A piac felkészítése az első nagyobb impulzus arra, hogy vállalkozások eljussanak az ESG-értékelésig. A pilot során (hatodik projektelem) az ötödik projektelem alapján elkészülő módszertannak megfelelő vállalati felkészítés történik meg. A felkészítés elemei a diagnózis, a GAP-elemzés és akcióterv, s mindezzel az ESG-stratégia-készítésre és a nem pénzügyi jelentéstételre való felkészítés. A pilot szakaszban külső minősítés nem történik, hanem a projekt keretében kidolgozott módszertan alapján pontozásos eredményt kapnak a részt vevő vállalkozások, amely módszertan azonban jól közelíti egy valós, külső minősítési folyamat módszertanát.

A projekt befejezési dátuma

2023. június 30.

A projekt azonosítószáma

GINOP-1.1.7-17-2017-00001

A projekt keretében támogatott cégek listája

A BÉT által támogatott cégek listája itt érhető el.