A két kezdeményező szervezet vezetője, Essősy Zsombor és Végh Richárd a rendezvény elején mintegy 140 résztvevő előtt mutatta be az összefogás célkitűzéseit.

Essősy Zsombor köszöntőjében méltatta a 2017-es év eredményeit és megköszönte az egyesület partnereinek a bizalmat és az aktív részvételt a klubprogramokon. Az elnök megszólalásából az is kiderült, hogy a klub szövetségesei nélkül nem valósulhattak volna meg ilyen magas színvonalon az idei rendezvények. Essősy Zsombor kitért arra, miszerint a klubtagok versenyképességének támogatása érdekében fontosnak tartja a magas hozzáadott értéket képviselő együttműködéseket és ilyen alapon lépett kapcsolatba a Budapesti Értéktőzsdével.

Végh Richárd kiemelte, hogy az új stratégiájukban megfogalmazott egyik legfontosabb elem, hogy növekedjen a BÉT-en jegyzett cégek száma. Az aláírt megállapodáson keresztül a MAPI Klubbal együttműködve még hatékonyabban tudja majd a Tőzsde a vállalatokat megszólítani közös rendezvények szervezésével, együttes kommunikációval. Ezzel tudja majd a két szervezet közösen fejleszteni a cégek tőkepiaci, és finanszírozási tudását annak érdekében, hogy a tőzsdei forrásbevonás a közepes méretű, növekedésorientált vállalkozások számára is valós alternatívájává váljon.

A közös gondolkodás a következő hónapokban tematikus workshopokkal folytatódik, ahol a résztvevők a vállalati versenyképesség növelés témájára koncentrálva, szakértők vezetésével és jógyakorlatok megismerésével kaphatnak inspirációt saját cégük fejlesztésének érdekében.

Miért a Magyarok a Piacon Klub? – az egyesületet közel 8 évvel ezelőtt alapította egy 30 fős vállalkozói csoportosulás. A vezéreszme a magyar termék imázs köré csoportosult, ahogy a vállalkozói berkekben példamutató kör kialakítása is az elsődleges szempontok közé tartozott. A Klubnak jelenleg 100 tagvállalata van, akik előző évi árbevétele meghaladta a 460 milliárd forintot, a foglalkoztatottak létszáma pedig megközelítette a 14.000 főt. A társaság tagjai közé olyan nyitott gondolkodású magyar vállalatvezetők tartoznak, akik fontosnak tartják a folyamatos megújulást, s akik példamutató viselkedésükkel képesek a magyar gazdaság megerősítésére.

Miért a Budapesti Értéktőzsde Zrt.? – a hazai cégek növekedési céljai elérésében kulcskérdés a tőkéhez való hozzáférés lehetősége is. A mi küldetésünk az, hogy az elkövetkező években jelentősen nőjön Magyarországon a tőzsdén történő forrásbevonás, kiegészítve a jelenleg még mindig túlsúlyban lévő banki hitelezést. A BÉT célja, hogy a versenyképes, sikeres hazai vállalatok legfontosabb platformjává váljon. Stratégiájuk fontos eleme, hogy a tőzsde a gazdaság katalizátoraként minél több hazai vállalatnak nyújtson hozzáférést a tőkepiacokhoz, melynek segítségével fenntartható növekedési pályára állnak.