A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) vezetői együttműködési megállapodást kötöttek, amelyben rögzítették, hogy a két szervezet összehangolja tevékenységét a magyar vállalatok tőkepiaci és pénzügyi ismereteinek növelése érdekében. Az együttműködés értelmében több ponton is kapcsolódnak majd a két szervezet vállalatfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységei. A BÉT vállalatvezetőknek szóló, a Londoni Tőzsdecsoporttal közös, ELITE Programját, a tőzsdére lépés előnyeit, valamint a tőzsde stratégiai üzeneteit az MGYOSZ számos rendezvényén, kiadványában, továbbá egyedi ügyféltalálkozók alkalmával fogja népszerűsíteni.

Futó Péter, az MGYOSZ elnöke az együttműködési megállapodás aláírásakor elmondta, hogy a BÉT tavaly elfogadott stratégiája hozzájárul a gazdaság fejlődéséhez, melynek egyik motorját a többségi magyar tulajdonú vállalkozások jelentik. Mivel a Szövetség az ipar, a kereskedelem és a szolgáltatás valamennyi területéről többezer vállalkozást képvisel, amelyek több mint 1,2 millió munkavállalót foglalkoztatnak, tevékenysége során hatékonyan tudja és kívánja támogatni a magyar tőkepiac fejlődését is. Nemrég elkészített tanulmányuk szerint több mint kétszáz olyan közepes méretű cég van Magyarországon, amely alkalmas a tőzsdei megjelenésre.

Végh Richárd, a BÉT elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy az új stratégiájukban megfogalmazott egyik legfontosabb elem a BÉT-en jegyzett cégek számának növelése. A most aláírt megállapodásnak köszönhetően a Tőzsde az MGYOSZ-szal együtt még hatékonyabban tudja a vállalatokat megszólítani közös rendezvények szervezésével, oktatással, kommunikációval, a cégek tőkepiaci, és finanszírozási tudását fejleszteni annak érdekében, hogy a tőzsdei forrásbevonás a közepes méretű, növekedésorientált vállalkozások számára is valós alternatívájává váljon.

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 1902-ben alakult. A versenyszféra több mint 60%-át képviseli mind a befektetett tőke, mind a forgalom és a munkavállalók számát tekintve. 6000 közép- és nagyvállalatot, 51 szakmai és 15 megyei-regionális szövetséget tömörít. Az MGYOSZ 2004 óta tagja az 1958-ban alakult BUSINESSEUROPE-nak.

Európai szinten a BUSINESSEUROPE a növekedés és versenyképesség vezető szószólója. A kontinens vállalatainak képviseltében aktív szerepet játszik minden olyan területen, amely működésüket a legközvetlenebbül befolyásolja. 35 olyan európai ország vállalkozásainak nevében emel szót, melyeknek nemzeti ipar- és munkaadói szövetségei alkotják közvetlen tagságát.