Az eseményen a tulajdonosok elfogadták az Igazgatóság jelentését a társaság 2015. üzleti évi tevékenységéről, a számviteli törvény szerinti beszámolót, továbbá a Felü­gye­lő Bizottság és a könyvvizsgáló jelentését. A beszámoló szerint a BÉT 2015. éves EBITDA eredménye 864 millió forint volt, a társaság adózott eredménye pedig 501 millió forintot tett ki. Közgyűlési döntés alapján a 2015. év adózott eredményének teljes összegét az eredménytartalékba helyezi.

Napirendi pontok alapján a tulajdonosok jóváhagyták az Alapszabály módosítását. Határozat született a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjéről, és a Budapesti Értéktőzsde Zrt. javadalmazási Szabályzatának módosításáról, valamint megválasztották a KPMG Hungary Zrt.-t a társaság könyvvizsgálati feladatainak ellátására.