2016. december 5-én a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) határidős piacán elindult a BUX index két lejárata esetében az árjegyzés, melynek köszönhetően nőhet a likviditás és bővülhet a forgalom. Az árjegyzés jelenleg a 2016. és 2017. decemberi lejáratú BUX index esetében érhető el, de a későbbiekben bővülhet az érintett termékek köre. Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója a fejlesztés kapcsán elmondta: „A piaci szereplőkkel és a KELER-vel közös fejlesztés jól illeszkedik a BÉT év elején elfogadott stratégiájába, melynek célja, hogy a kibocsátói kör, azaz a kínálati oldal bővítése mellett növekedjen a származékos piac jelentősége is.”

Az árjegyző az Erste Befektetési Zrt. és az OTP Bank Nyrt. A nekik nyújtott díjkedvezménnyel támogatott árjegyzésnek köszönhetően a határidős BUX kontraktusok esetében a vételi és eladói oldal közötti árrés csökkenhet, ezáltal a termékek likviditása nőhet, így végső soron a befektetői érdeklődés bővülésével, a forgalom növekedésével lehet számolni.

„A kétezres években a határidős BUX kereskedés legendásan népszerű volt a nagyobb kockázatot vállaló aktív befektetők körében, így a BÉT-en az árjegyzés elindításával nem csak új, de a régi, úgynevezett „bux-olás” visszatérésére is számítunk a parketten.” – mondta Végh Richárd. Fontos ugyanakkor, hogy a határidős kereskedés iránt érdeklődők alaposan tájékozódjanak a befektetések lehetséges kockázatai felől, mivel a határidős piaci ügyleteken keresztül kiugróan magas hozamú, de ezzel együtt magasabb kockázatú pozíciót lehet létrehozni.

„A határidős piac a tőkeáttételen keresztül lehetőséget teremt arra, hogy kis tőkebefektetéssel nagy értékű pozíciókat mozgasson a befektető.” – tette hozzá a vezérigazgató.

A BÉT folyamatosan bővülő határidős termékpalettáján jelenleg a részvényindex alapú mellett egyedi részvény alapú, deviza alapú és kamat alapú határidős termékek érhetőek el.

„A KELER KSZF., mint a tőke- és energiapiacokon kötött ügyletek biztonságos és hatékony elszámolását garantáló hazai és nemzetközi színtereken is egyaránt aktív elszámolóház, a BUX index határidős kereskedésében elindított árjegyzést kedvező díjakkal támogatja, ezáltal még vonzóbbá téve a terméket a befektetők számára.”- mondta Mátrai Károly, a KELER KSZF. vezérigazgatója.

Ráner Géza, az Erste Befektetési Zrt. kereskedési igazgatója hozzátette: „A korábban méltán népszerű BUX határidős kereskedés az árjegyzéssel egy újabb lendületet kaphat. Piaci szereplőként a megfelelő likviditás biztosítását kiemelten fontosnak tartjuk.”

A határidős BUX árjegyzés legfontosabb paraméterei

Árjegyzői paraméterek
Minimum nyereség (kétoldali): 50 kontraktus (a vételi és az eladási oldal ajánlati mennyisége 50%-ot meghaladó mértékben nem térhet el egymástól)
Maximum ársáv 75 bázispont (30 000-es BUX-nál +/- 112,5 pont)
Teljesítési idő*: Havi szinten a szakaszi idő min. 70%-a; max. 3 nap 70% alatt, de ekkor is min. 50%
Lejáratok**:
  1. a legközelebbi december, valamint
  2. két legközelebbi lejárati hónap, de ha ezek között van decemberi, akkor csak egy a decemberen kívüli legközelebbi, valamint
  3. az a. pont szerint lejárat Bezárási Napjának hetében a második legközelebbi december

* Szabad szakaszi „időszakban – az egyes Tőzsdei Termékek vonatkozásában – az Árjegyző köteles az ajánlattételi kötelezettségének az árjegyzési kötelezettséggel érintett havi szinten számított kereskedési idő legalább 70 %-ában eleget tenni úgy, hogy az adott hónap Tőzsdenapjai közül legfeljebb három olyan nap lehet, amikor az Árjegyző (napi szinten) a 70%-os ajánlattételi kötelezettségének nem tesz eleget, azonban a teljesítés ezen napok egyikén sem csökkenhet 50% alá.”

** Tehát induláskor pl. a 2016. decemberi és a 2017. januári lejáratban van árjegyzés, 2017. január elején pedig a 2017. januári, 2017. februári és 2017. decemberi lejáratokban.

Budapesti Értéktőzsde Zrt.

A több mint másfél évszázados múltra visszatekintő, 1990-ben újraalapított Budapesti Értéktőzsde (BÉT) legfontosabb feladata, hogy átlátható és likvid piacot biztosítson a hazai és külföldi értékpapírok számára. Tevékenységén keresztül a Magyar Nemzeti Bank többségi tulajdonában álló BÉT kiemelt célja, hogy a hazai vállalatok megfelelő forrásbevonási lehetőségekhez jussanak, és a gazdaságban lévő megtakarítások minél nagyobb mértékben áramoljanak a beruházások felé. Amellett, hogy a BÉT befektetési lehetőségeket biztosít a lakossági- és intézményi befektetőknek, a hazai pénz- és tőkepiac központi szereplőjeként aktív szerepet vállal a lakossági, valamint a vállalati pénzügyi kultúra fejlesztésében is.