A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 2015 októberében vezette be új szankcióként a súlyosan szabályzat- és kötelezettségszegő tőzsdei kibocsátók elkülönítésének, azaz eredeti részvénykategóriájukból történő kiemelésének a lehetőségét. Az intézkedést az tette szükségessé, hogy a korábban alkalmazható enyhébb szankcióknak bizonyos kibocsátók esetében nem volt kellő visszatartó ereje, és nem terelték őket a szabálykövető magatartás felé. Kötelezettségeik megszegésével ezek a vállalatok a szabályosan működő kibocsátók mellett negatívan befolyásolják a tőzsde intézményének megítélését is. Ezért a befektetői érdekek védelme és a tőzsdére bevezetett cégek szabálykövetésének fokozása érdekében a BÉT 2017. január 13-i hatállyal az EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, a TR Investment Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és a TWD Investments Tanácsadó és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság részvényeinek a többi részvénytől történő elkülönítéséről döntött.

A most szankcionált vállalatok minimum 6 hónapot töltenek a többi részvénytől elkülönítve, mely időtartam tetszőleges alkalommal újabb 6 hónappal meghosszabbítható. Az intézkedésnek nincs felső időkorlátja, és nem vonja maga után automatikusan a törlés szankciót. Az elkülönítés alkalmazása során a kibocsátó értékpapírjai nemcsak kiemelésre kerülnek az eredeti részvénykategóriájukból, hanem az adott értékpapírok tekintetében a kereskedési modell is módosításra kerül, így a „folyamatos kereskedés aukciókkal kereskedési modell” az „aukciós kereskedési modellre” módosul.

Az elkülönített kibocsátók értékpapírjait a befektetők figyelmének felhívása érdekében a BÉT jól láthatóan megkülönbözteti a tőzsde honlapján. A részvények elkülönítésének megszüntetésére és az eredeti kereskedési modell visszaállítására a 6 hónapos (vagy a meghosszabbított) időtartam leteltével akkor kerülhet sor, ha a kibocsátó együttesen teljesíti az előírt feltételeket: megszünteti a szankciót kiváltó szabálysértés(eke)t, az elkülönítés időtartama alatt sem a BÉT, sem a Magyar Nemzeti Bank nem alkalmaz vele szemben újabb szankciót, és nincs a BÉT felé lejárt díj- vagy bírságtartozása. Ezen feltételek együttes teljesítése esetén az elkülönítés megszüntetésével a szankció előtt Standard vagy T kategóriában szereplő kibocsátók az eredeti kategóriájukba kerülnek vissza.