Mivel e téren a kis- és középvállalati (kkv) szektor gyakran még nem rendelkezik a szükséges tapasztalattal és eszköztárral, a DUIHK és a BÉT konkrét ajánlatokkal segítené a gazdaság e fontos szegmensét.

Az angol ESG az “Environment, Social and Governance” – azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási – szempontoknak való megfelelést jelenti a vállalatok működése során. Az ennek való megfelelés egyre jobban befolyásolja a vállalatok pénzügyi forrásokhoz, megrendelésekhez és munkaerőhöz való hozzáférését. Az ESG szempontok implementációját nemcsak a nemzetközi és hazai jogszabályok sürgetik, hanem egyre több ügyfél, munkavállaló és bank is a fenntarthatósági követelmények betartásától teszi függővé egy-egy vállalattal való együttműködését.

Az együttműködés a megállapodás szerint három konkrét területre terjedne ki:

  • Szemléletformálás: A Budapesti Értéktőzsde szolgáltatáspalettájában már jelenleg is szerepelnek a hazai vállalatok ESG kérdésekkel kapcsolatos támogatását szolgáló képzések és egyéb szolgáltatások. Ezeket a jövőben a DUIHK is népszerűsíteni fogja, különös tekintettel a kkv-kra.

  • Képzés: A DUIHK leányvállalata, a Német-Magyar Tudásközpont (DUWZ) sokéves tapasztalattal rendelkezik szakmai képzések megszervezésében, pl. az energiahatékonyság terén. A jövőben a BÉT és a DUIHK közösen megvizsgálja egy közös képzési program megvalósíthatóságát, amely kifejezetten a kkv-szektor számára nyújtana komoly ismereteket az ESG-konform vállalati átalakuláshoz és működéshez. Ehhez megvizsgálják a szükséges tanterveket, finanszírozási konstrukciókat, a jogi keretet és szervezeti kérdéseket. A cél az, hogy ezeket a képzéseket minden magyarországi kkv számára elérhetővé tegyék, DUIHK-tagságuktól függetlenül.

  • ESG-minősítés: A BÉT tervezi egy olyan, a magyarországi kkv-k számára kialakított ESG-minősítési rendszer létrehozását, amely lehetővé teszi számukra, hogy átlátható és hatékony módon feleljenek meg a kapcsolódó jogi és vállalati követelményeknek.

A DUIHK kezdeményezni fogja nagyvállalati tagjainak szakmai hozzájárulását ezen minősítési rendszer létrehozásához. Nemzetközi jelenlétükből eredő szaktudásukkal hozzájárulhatnak ahhoz, hogy egységes szerkezetbe lehessen foglalni a multinacionális vállalatok által beszállítóiktól megkövetelt alapvető ESG-kritériumokat, beleértve a német "Sorgfaltspflichtengesetz" által meghatározott követelményeket is.

Az együttműködési megállapodás aláírásakor Sávos András, a DUIHK elnöke hangsúlyozta:

A gazdaság fenntarthatóbbá és igazságosabbá tétele mindannyiunk célja. Ugyanakkor erősítheti vállalataink versenyképességét és értékét is. A kamara nagyvállalati tagjai sok ezer magyar beszállítóval együttműködnek, és mindkét kör csak együttesen tud sikeresen fejlődni. Ennek során egyre fontosabb elem az ESG-nek való megfelelés, hiszen a német jog a téren még szigorúbb feltételeket támaszt. Így az ESG-felkészülés akár újabb piaci esélyeket teremthet a német piacon a magyar kkv-knak.” 

A BÉT részéről Végh Richárd, az Értéktőzsde vezérigazgatója kiemelte:

Az ESG szempontok érvényesítése egy a Budapesti Értéktőzsde számára évek óta kiemelt fontosságú terület. A fenntarthatósági és társadalmi aspektusok előtérbe kerülése a jövőbe mutató fejlődés szempontjából felétlenül szükséges, azonban a követelményeknek való megfelelés egyre nagyobb terhet jelenthet a vállalatok számára. Az együttműködés célja egy olyan rendszer kialakítása, amely támogatja a hazai kis- és középvállalkozásokat a felkészülésben és az ESG-kritériumok közötti eligazodásban.”

Háttér

A Budapesti Értéktőzsde, mint a magyar pénz- és tőkepiac központi szereplője, pénzügyi forrásokat biztosít a gazdasági szereplők számára, és a befektetők számára befektetési eszközök széles körét kínálja. A tőzsde fő célja, hogy stabil és független finanszírozást biztosítson a magyar gazdaság számára, növelje a tőkepiacok szerepét Magyarországon, valamint a fenntarthatósági szempontok figyelembevételével támogassa a vállalkozások növekedését és versenyképességét, ezzel biztosítva a magyar háztartások jólétét. A BÉT arra ösztönzi a vállalatokat, hogy a befektetési döntések fontos elemeként tartsák be a környezeti-társadalmi irányítást (ESG).

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara a német gazdaság hivatalos magyarországi képviselete és a kétoldalú gazdasági kapcsolatok meghatározó szereplője. Több mint 900 tagvállalat szövetségeként szakmai támogatást, tanácsadást és konzultációt nyújt a német és magyar vállalatoknak, valamint együttműködik a politikai és közigazgatási döntéshozókkal gazdasági kérdésekben. A DUIHK támogatja a vállalkozásokat a fenntartható növekedéshez vezető úton is, és ezt határozta meg egyik kiemelt tevékenységi területeként. A Kamara jövőre ünnepli megalakulásának 30. évfodulóját.