A Budapesti Értéktőzsde közgyűlése döntött a társaság 2021-2025 időszakra vonatkozó, az előző stratégia által megteremtett fundamentumokra épülő, felülvizsgált stratégiájának elfogadásáról. A közgyűlés által megválasztásra került továbbá a társaság Felügyelő Bizottságának új elnöke – a pozíciót a továbbiakban Bartha Lajos, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója töltheti be. A társaság könyvvizsgálati feladatainak ellátását ezt követően az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. végezheti, míg a könyvvizsgálatért felelős személy Dr. Hruby Attila lesz.

Előterjesztésre kerültek az Igazgatóság által közgyűlési jogkörben tavasszal meghozott döntések is, ugyanis az éves rendes közgyűlés megtartására a pandémiás helyzet miatt nem volt lehetőség.

Ezen pontokat – többek között a BÉT értékpapírosítási tanácsadó leányvállalata, az Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt., értékesítését, a BÉT 2020. évi pénzügyi beszámolóját, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló 2020. évre vonatkozó jelentéseit, valamint az Igazgatóság adózott eredmény felosztására és az osztalék megállapítására vonatkozó indítványát – szintén jóváhagyta a közgyűlés.

A közgyűlésen elfogadásra került továbbá a BÉT edukációs leányvállalata, a Budapest Institute of Banking (BIB) értékesítésére vonatkozó döntés, a tranzakció zárására várhatóan még az idén kerül sor.