A megállapodásban foglalt feltételek teljesítésére nem került sor, illetve a joint venture szerződés aláírására vonatkozó határidő 2022. szeptember 30. napjával lejárt - a felek a piaci környezetben bekövetkezett jelentős változásokra tekintettel úgy döntöttek, hogy nem folytatják egymással tovább az együttműködést.