Az Egyetértési Nyilatkozat az Európai Parlament 2022. évi direktíváját hivatott előmozdítani Magyarországon, mely szerint 2026 júliusára a tőzsdén jegyzett uniós nagyvállalatoknak több, mint 40 százalékát a döntéshozó testületekben (az összes igazgatói pozíció tekintetében) az alulreprezentált nemnek kell betöltenie.

Az ENY legfőbb célja, hogy a hazai üzleti szférát támogató szervezetek részvételével széleskörű összefogást építsen. A kezdeményezők támogatják további szervezetek csatlakozását az ENY-hoz, mely végső soron a hazai vállalatok döntéshozó testületeinek hatékonyságát hivatott még magasabb szintre emelni, valamint elkötelezik magukat az esélyegyenlőség, sokszínűség mellett és programokat indítanak a célok megvalósításáért. A HBLF X Mentor Executive programja felkészíti az igazgatói szerepre készülőket, mentorálást és szakmai workshopokat nyújt a résztvevőknek. A BÉT 2024-től tőzsdei jelenlét témában közreműködik a programban. A kezdeményezéshez csatlakozó szervezetek is számos olyan programot támogatnak, amelyek a vállalati működésben előmozdítják az egyenlőséget: ilyen többek között a Holland-Magyar Kereskedelmi Kamara sokszínűségi és esélyegyenlőségi eseménysorozata, a Magyar-Francia Kereskedelmi és Iparkamara Vezetők Tűsarkúban c. rendezvénysorozata, a Magyarországi Brit Kereskedelmi Kamara Nemek közötti egyenlőség a munkahelyen c. eseménye, a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Women@DUIHK női hálózata, a Menedzserszövetség Női Vezetők a Társadalomért! kampánya a Women in Energy mentorprogramja és a regionális Gender Diversity jelentései, vagy a JVSZ törekvése az 50-50%-os női és férfi arányra az elnökségi és vezetőségi összetételben

A sokszínűség elősegítése a döntéshozó testületekben hozzájárul a jobb üzleti teljesítményhez és a növekedéshez. Munkatársaink, vásárlóink, partnereink és a piacok sokfélék, ezért eredményesebbek leszünk, ha többféle perspektívát veszünk figyelembe az üzleti döntéseinkben.

A ma aláírt szándéknyilatkozat alátámasztja a magyar üzleti szféra elkötelezettségét. Az aláírók által képviselt szervezetek meghatározó szerepet töltenek be a magyar gazdaságban, mind munkaadóként, mind a hazai GDP-hez való hozzájárulásban.

A változás előmozdításához elengedhetetlen a konkrét cselekvés, ezért a HBLF, az Európai Sokszínűségi Karta képviselőjeként proaktívan több programot is kezdeményezett. Ezek közé a tartozik a közel 20 éve működő HBLF Nőfórum, a HBLF díjnyertes, nemzetközi X Mentor elindítása 2017-ben, amelyet tavaly bővítettünk az Executive verzióval.” – mondta Istenesné Solti Andrea, a HBLF Elnöke.

„Kiemelten fontosnak tartjuk a sokszínűség és az esélyegyenlőség kérdését, ezért a Budapesti Értéktőzsde örömmel csatlakozott az együttműködéshez. Különböző programjainkkal hozzájárulunk ahhoz, hogy mind a tőzsdén lévő kibocsátók, mind a befektetők, valamint a magyar vállalatok körében a sokszínűség megjelenjen és kiemelt figyelmet kapjon. A vállalatokat segítjük abban, hogy a témában megfelelő és naprakész információkkal rendelkezzenek.” – tette hozzá Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója.

„Az Institute of Directors Hungary platformot biztosít a felelős vállalatirányítás iránt elkötelezett szakértőknek, nemtől függetlenül. Az IOD Magyarország továbbá nagy hangsúlyt fektet a nők vezetői fejlesztésére ‘Women on Boards’ igazgatói tudásának mélyítésére.  Céljai között szerepel, hogy elősegítse a magasabb női részvételt vezetői pozíciókban továbbá lehetőséget biztosítson a jövő vezetői számára. Azt gondoljuk, hogy board szinten is a megfelelő tudás és diverzitás komoly gazdasági, társadalmi értéket teremt.” – nyilatkozta Daradics Kinga, az IOD elnöke.

Budapesti Értéktőzsde Nyrt-ről

A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (BÉT) a hazai pénz- és tőkepiac központi szereplőjeként pénzügyi forrásbevonási lehetőséget nyújt a gazdasági élet szereplőinek, egyúttal a befektetési eszközök széles tárházát biztosítja a befektetők számára. A Tőzsde missziójának tekinti a stabil és független finanszírozásra épülő magyar gazdaság megteremtését és a hazai lakosság és a vállalati szektor pénzügyi kultúrájának folyamatos fejlesztését. A BÉT fenntarthatósági tevékenysége során a tőzsdék által hivatkozott leggyakoribb globális célok és az SSE (Sustainable Stock Exchanges) ajánlásait követi, amelyeknek a nemek közti egyenlőség is a részét képezi.

Hungarian Business Leaders Forumról

A Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) 1992-ben, III. Károly király személyes kezdeményezésére jött létre, s megalakulása óta elkötelezett a sokszínűség, befogadás és az etikus üzleti gyakorlatok promotálása mellett. CSR-fókuszú NGO-ként több mint 100 hazai és nemzetközi vállalatot, az üzleti szektor legfontosabb elsőszámú vezetőit, döntéshozóit és elismert szakértőit kapcsolja össze, releváns szakmai platformot teremtve a vállalatok közti jó gyakorlatok megosztására. Az EU Sokszínűségi Karta kizárólagos helyi képviselőjeként, a HBLF tevékenységének egyik kiemelt területe a női vezetők támogatása, a nemek közötti egyenlőség előmozdítása a méltányos munkahelyek kialakítása érdekében. Díjnyertes nemzetközi X Mentor és X Mentor Executive programjaik a női vezetők következő generációját kötik össze az üzleti élet már elismert, kiemelkedő szaktekintélyeivel, nemzetközi és helyi döntéshozóival.