A BÉT Xtend, a BÉT által üzemeltetett multilaterális kereskedési platform (MTF) a tőkepiacon való nyilvános megjelenés könnyített lehetőségét teremti meg a vállalatok számára alacsonyabb díjak, egyszerűbb feltételek és speciális támogató eszközök mellett. Ezáltal módot ad arra, hogy a vállalatok fokozatosan szokjanak hozzá a tőzsdei jelenléttel együtt járó kötelezettségekhez, transzparenciához.

A BÉT Xtend megnyitásával a BÉT egy olyan fejlődési utat jelöl ki a kibocsátóknak, amely fokozatosan vezeti be őket a tőkepiaci működésbe. A kibocsátók először a BÉT Xtenden ismerkedhetnek meg a nyilvános jelenléttel, majd a továbbléphetnek a szabályozott piaci kategóriákba.

XTEND_01.png

1. BÉT Xtend

A BÉT Xtendre a társaságok akár előzetes tranzakció nélkül is regisztrálhatják részvényeiket, hogy szokják a tőzsdei transzparenciát, és megtanulhassák, hogyan lehet eleget tenni a Tpt. és a BÉT által előírt tájékoztatási kötelezettségeknek. A könnyített feltételrendszerű piac olyan cégeknek is kitűnő választás, akik zárt körben emelnek tőkét a tőzsdei bevezetés előtt és regisztrálják részvényeiket a BÉT Xtendre a tőkeemelés után. Ezt a nyilvános megjelenési formát nevezzük technikai regisztrációnak.

2. BÉT Standard kategória

A tőzsdeérett társaságok számára nyitva áll a Standard kategória, ahova már bizonyos kritériumok teljesítése esetén kerülhetnek be a kibocsátók részvényei. Azok a vállalatok, amelyek még nem állnak készen a szabályozott piaci megjelenésre, vagy nem készülnek nyilvános tranzakciót végrehajtani piacra lépéskor, belépési pontként használhatják a BÉT Xtendet, majd 1-2 év itt eltöltött idő után a Standard kategóriába léphetnek tovább.

3. BÉT Prémium kategória

A Prémium kategória a BÉT ’’legfelsőbb’’ kategóriája. Itt olyan nagy forgalmú részvények szerepelnek, mint az OTP, a MOL, Richter vagy Magyar Telekom, az ún. blue chip társaságok részvényei. E kategóriába szigorúbb bekerülési feltételeket kell teljesíteni, kötelező nyilvános tranzakció végrehajtása, és a bennmaradás is meghatározott forgalmi és méretbeli mutatók eléréséhez kötött.

Miben más a BÉT Xtend mint a tőzsde?

A BÉT Xtendhez hasonló kkv piacokat a nemzetközi szabályozás multilaterális kereskedési platformoknak (MTF-eknek) nevezi. E piacok a hagyományos tőzsdéktől (ún. szabályozott piacoktól) szabályozottsági szintjükben különböznek, funkcionálisan ugyanazt nyújtják a kibocsátók és a befektetők számára. Legyen szó a nyilvános működés nyújtotta előnyökről vagy a tőzsdei forrásbevonási lehetőségekről, ezek mind elérhetőek a BÉT Xtenden is.

A BÉT Xtend tehát jogilag egy multilaterális kereskedési platform, amelyet a BÉT üzemeltet. A piac felügyelete megoszlik a BÉT és az MNB között. A piac szabályozási keretrendszerét a BÉT alakítja ki. A bevezetéshez szükséges információs dokumentum ellenőrzése – amennyiben nem indokolt tájékoztató készítése –, tartalmának meghatározása szintén a BÉT feladata.

Tájékoztató vagy információs dokumentum?

A BÉT Xtendre való regisztrációhoz az alábbi esetekben elegendő a tájékoztatóhoz képest mind terjedelmében, mind tartalmában könnyítésekkel szolgáló információs dokumentum elkészítése:

  • Ha a kibocsátó technikai regisztrációval lép a BÉT Xtend piacára;
  • Ha a piacra lépést kísérő nyilvános tranzakció értéke nem haladja meg az egymillió eurónak megfelelő összeget;
  • Ezen értékhatár fölötti nyilvános tranzakció esetén sem szükséges tájékoztató készítése, ha az a Prospektus Rendelet által felsorolt kivételek (1. cikk (4)) valamelyike alá esik, például csak minősített befektetőknek vagy 150-nél kevesebb befektetőnek kerül felajánlásra, illetve ha minden befektető százezer eurót meghaladó mennyiséget jegyez le belőle.

Mekkora könnyítést jelent ez a vállalatoknak?

A BÉT Xtend szabályozása piackonform módon került kialakításra. Számos könnyítés él a vállalatok számára: amíg a szabályozott piacon kötelező az IFRS sztenderdek szerinti beszámolót készíteni a vállalatoknak, addig a BÉT Xtenden elfogadott a Magyar Számviteli Szabványok szerint elkészített pénzügyi jelentés is. Szintén könyveléssel, illetve könyvvizsgálattal kapcsolatos könnyítés, hogy a BÉT Xtenden nem kell a kibocsátó könyvvizsgálójának kibocsátói minősítéssel rendelkeznie, míg a szabályozott piacon igen.

Hogyan védik a befektetőket a BÉT Xtenden?

A komoly növekedési potenciállal rendelkező középvállalatok, ahogy nemzetközi szinten is, úgy Magyarországon is hordoznak kockázatot, ez az ára annak, hogy az ilyen befektetéseken keresztül elérhető hozamok általában magasabbak. A BÉT Xtend kibocsátóknak adott könnyítések és a kisebb mérethatár miatt a fokozott befektetővédelem mellett is kevésbé biztonságosnak tekinthető a BÉT szabályozott piacainál. A kisebb cégeknek üzleti terveik megvalósítása nagyobb erőforrásokkal jár, mint nagyvállalat társaiknak, az esetek többségében kisebb befolyásuk van a saját piacaikra is.

A befektetői kockázatok csökkentése érdekében a vállalatoknak dupla szűrőn kell keresztülmenniük, hogy regisztrálhassák részvényeiket a BÉT Xtendre és a tőzsdei jelenlét során is kettős felügyelet alatt vannak.

Az első szűrő az ún. kijelölt tanácsadó, aki megítéli, hogy alkalmas-e az adott vállalat a nyilvános piaci jelenlétre, és hogy leszerződik-e vele arra, hogy tanácsadást és támogatást nyújtson a tőzsdei regisztrációhoz és forgalomban tartáshoz. A második szűrő maga a BÉT. A kibocsátó bevezetési dokumentumának (ún. információs dokumentumának) jóváhagyása, valamint a piaci működés során a tájékoztatási kötelezettségek betartásának ellenőrzése piacüzemeltetőként a BÉT feladata.

Miután a társaság regisztrálta részvényeit a BÉT Xtendre – ahogy már említésre került –, az ún. kijelölt tanácsadó monitorozza, illetve ezen kívül a BÉT és a pénzügyi felügyelet (MNB) felügyelete alá is tartozik az alábbiak szerint:

  Regisztrációnál Forgalomban tartás alatt
BÉT felügyeleti szerepe Információs dokumentum vizsgálata
  • Általános piacmonitoring, szokatlan ügyletek vizsgálata
  • Kibocsátók monitoringja a kijelölt tanácsadókon keresztül
MNB felügyeleti szerepe Tájékoztató vizsgálata Hatáskör piacbefolyásolás és bennfentes kereskedelem vizsgálatára